Endret: 20 mai 2020     Opprettet: 15 mar 2017

Kontakt oss

Her er det informasjon om hvordan styret enklest og mest effektivt kan kontaktes

Henvendelser til styret: kan sendes på e-post til styret@vestskrenten.no. Brev kan legges i postkassen utenfor styrerommet under Nordåssløyfa 2, eller sendes til

S 501 Vestskrenten borettslag v/OBOS
Postboks 6666 St Olavs plass
0129 Oslo

Husk å oppgi navn, adresse, leilighetsnummer og telefonnummer. Anonyme henvendelser vil ikke bli besvart.

Se også Kontaktinformasjon med epost og telefonnummer til våre leverandører og samarbeidspartnere.