Endret: 25 mai 2019     Opprettet: 15 mar 2017

Kontakt oss

Her er det informasjon om hvordan styret enklest og mest effektivt kan kontaktes

Henvendelser til styret: kan sendes på e-post til styret@vestskrenten.no. Brev kan legges i postkassen utenfor styrerommet under Nordåssløyfa 2, eller sendes til

S 501 Vestskrenten borettslag v/OBOS
Postboks 6666 St Olavs plass
0129 Oslo

Husk å oppgi navn, adresse, leilighetsnummer og telefonnummer. Anonyme henvendelser vil ikke bli besvart.

Styrets leder kan kontaktes på telefon 45 25 92 32 (legg igjen beskjed om hva saken gjelder, det vil lette arbeidet for begge parter)

 

Se også Kontaktinformasjon med epost og telefonnummer til våre leverandører og samarbeidspartnere.