Endret: 17 jul 2017     Opprettet: 15 jun 2017

Arbeid i Vestskrenten barnehage

Som de fleste av våre beboere har fått med seg er det store endringer på gang i Vestskrenten barnehage. Nye eiere lager ny løsning - og ja, det påvirker oss i Vestskrenten.

På veien til en ny og moderne barnehage i Vestskrenten er det en rekke byggetekniske ting som vil skje. Det må sprenges, graves, trær må felles og generelt vil sommeren dessverre være påvirket av støyen fra dette. 

I forbindelse med disse oppgavene er det viktig at vi i Vestskrenten tar våre forhåndsregler, samtidig som entreprenør gjør det samme. Det er kommunisert med utbygger angående kjørehastighet på borettslagets område, og dette er umiddelbart videreformidlet til sjåførene, samt med oppsett av plakater på bommer inn i området. Fra vår side som beboere er det viktig at vi har et våkent blikk i hverdagen for den trafikken som oppstår. 

Når det gjelder sprengning vil dette foretas over en 4 ukers periode fra 8. juni. Det er ikke gitt detaljert informasjon om omfang på dette. Det skal varsles med tydelig lydsignal før spregning, og det skal ikke være risiko for hverken materiel eller helse i forbindelse med dette. Enkelte rystelser må nok dessverre påregnes, men vi håper og tror at våre beboere gir styret tilbakemelding om opplevelsene på mail styret@vestskrenten.no 

Styret har på sin side satt to medlemmer som ansvarlige for oppfølgingen av utbygger og våre to representanter har jevnlig dialog med disse. Vi tror dette er med på å sikre Vestskrentens verdier på en god måte. 

Ønsker du å få tilsendt en mail med informasjon som skulle komme fra utbygger? Bruk i så fall mailadressen over for å bli registret i vår gruppe som vi vil bruke i tillegg til rundskriv og her på web.