Endret: 20 des 2018     Opprettet: 13 des 2017

Avlesing av varme for 2016

Avregning av varme for 2016 endelig vedtatt

Alle har sannsynligvis fått med seg at vi har hatt en lang utsettelse på avregningen av fjernvarme og varmtvannsforbruk for 2016. Styret har hatt mye aktivitet rundt dette og nå endelig kommet frem til en beslutning på hvordan dette skal avregnes.

Det har tidligere blitt besluttet å bytte ut avregning pr kvadratmeter med reelle målinger av forbruk. Dette fordi det skulle være mer rettferdig, siden forbruket varierer, og også oppfordre til mindre sløsing.

Måling av forbruk for varmtvann i hele borettslaget og for fjernvarme i rekkehusene fremstår som korrekt med noen få unntak (se under). Avregningen blir derfor gjort i henhold til forbruk på disse områdene.

Når det gjelder fjernvarme i blokkene ser vi imidlertid en svært ujevn og urealistisk fordeling av totalkostnadene. 
Enkelte har fått ekstremt høye avregninger, mens andre har kommet ned mot 0, det sier seg selv at dette ikke kan stemme. Vi har prøvd å finne ut av årsakene til dette og få dem korrigert, men dette har vist seg svært vanskelig (se under). Det målte forbruket her er altså betydelig mer urettferdig enn den gamle fordelingen på kvadratmeter. For å gjøre dette så rettferdig som mulig har styret derfor besluttet at fjernvarmekostnaden for blokkene for 2016 fordeles etter kvadratmeter. Dette gjør at enkelte vil oppleve at deres kostnad stiger, mens andre vil oppleve at den faller. Vi har hatt mange møter og diskutert alternativer til dette, men har dessverre ikke klart å finne et alternativ som er bedre. 

Avregningen for 2016 er nå sendt OBOS og vi håper dette snarlig gjennomføres der, slik at vi kan gå videre. 

2017 er snart ferdig og vi vil få en ny runde hvor vi mest sannsynlig vil sitte med endel av de samme utfordringene. 
Styret er lydhøre for alternativer, og ser bl.a. på en metode der vi for fjernvarme i blokkene kjører 50% basert på måledataene vi har, og 50% på kvadratmeters-fordeling. Dette fordi vi ønsker å oppfordre til redusert forbruk. Det totale forbruket for hele borettslaget har falt med nærmere 40% etter at vi innførte målinger, og vi har tro på at det er en viktig miljøgevinst. 

Styret vil også presentere denne saken på informasjonsmøte den 29. Januar i Homlia kirke og oppfordrer alle som ønsker ytterligere informasjon om å komme dit. 

 

Unntak varmtvann for alle og fjernvarme i rekkehusene
Her er det et absolutt minimum av boliger med 0 i forbruk, disse blir skjønnslignet som tidligere år. Årsaken til dette er målere som har sluttet å fungere og må byttes.
Det er tatt opp med Techem at vi må ha tidligere varslinger på målere som ikke fungerer, og de vil framover levere månedlige avlesninger.

 

Fjernvarme blokkene
Her er det mange kompliserte faktorer, men vi har prøvd å forenkle og tar her de viktigste

 • Alle blokkene har installerte 1-rørs- systemer for varme distribusjon. 
  Det betyr at det går et rør med varmtvann opp, og ett rør med kaldere vann ned igjen på andre siden av blokken.
  Dette gjør at det er veldig mye varmere vann på den ene enden av blokka enn på den andre.
  Dette igjen gjør at det er mye mindre behov for gjennomstrømning av vann for å oppnå varm radiator for enkelte enn for andre. 
  Det er estimert at radiatorenes maksimale varme synker med 5 grader celsius per radiator i hver etasje. 
 • Beliggenhet i blokka 
  Varme stiger oppover og vi ser at målingene varierer etter hvilken etasje man bor i.
  Videre ser vi at antall yttervegger påvirker målingene, hjørneleiligheter bærer en urettferdig høy andel av kostnadene.

Vi ser et mønster i målingene som i stor grad kan forklares av punktene over, men som vi likevel ikke klarer å korrigere for i avregningen.

Det totale forbruket av fjernvarme for alle blokkene til sammen har vi et målepunkt for i fordelernettet. Dette danner utgangspunktet for fordeling på kvadratmeter.