Endret: 25 mar 2018     Opprettet: 30 nov 2017

Barnehagen straks klar for gjenåpning

Barnehagen har vært gjennom en lang anleggsperiode, men nå nærmer den seg heldigvis slutten.

I hele perioden har styret fulgt arbeidet nøye, fått mange henvendelser fra bekymrede beboere og hatt tett dialog med barnehagen. Styret takker for at dere holder oss orientert om situasjonen slik at vi lettere kan følge opp. Barnehagen takker for stor forståelse for det byggeprosessen har medført av støy og trafikk og for et godt samarbeid.

Styret er fortsatt i dialog med utbygger om hva på borettslagets område som skal settes i stand igjen etter anleggsperioden. Vær og føre legger begrensninger på dette arbeidet og endelig beslutning rundt dette tas derfor først i begynnelsen av april. Barnehagen og styret er enig om at alt arbeid med oppretting skal være avsluttet 1. mai.

Når det gjelder bekymring for økt støynivå etter oppstart gjentar vi informasjonen fra det ferske rundskrivet om at utvidelsen kun genererer ca 20 nye plasser. 
Det finnes i tillegg flere faktorer som vil bidra til å fordele og redusere støy:
Uteområdet er endret og utvidet slik at lekeområdene er bedre fordelt og flyttet mer i front av bygget. Idrettsbarnehagen sitt konsept "ute, inne, hall, på tur" gjør videre at uteområdet aldri vil bli benyttet av alle barna samtidig. Rundt alle lekeområdene ute er det gummibark som, i tillegg til å beskytte barna mot skader, også virker støydempende. Inne er det støydempende takplater og gulvbelegg. Sist, men ikke minst, så er de bråkete dørene byttet ut. 
Styret vil også minne om at det har vært barnehage her siden borettslagets begynnelse, og alle naboene må forholde seg til at den genererer noe støy.

Denne uken er det hektisk aktivitet i barnehagen grunnet innredning og innflytting, og slik vil det være også i helgen. Det vil komme noen leveranser, men det meste av større transporter er unnagjort.

Oppstartsdato for barnehagen er satt til mandag 4. desember.

Vi ønsker barn, foreldre og ansatte velkommen tilbake!