Endret: 28 nov 2019     Opprettet: 23 sep 2019

Beboermøte 18.11.19

Styret inviterer til beboermøte mandag 18. november kl 19:00 i Holmlia kirke

Styret inviterer alle beboere i Vestskrenten til beboermøte. Hensikten med møtet er både å informere om styrets arbeid og å gi anledning til innspill fra beboerne.

Styreleder vil orientere om saker som har stått på styrets agenda det seneste halvåret og saker som styret vil arbeide med framover mot neste ordinære generalforsamling.

Etter styreleders orientering vil ordet være fritt for spørsmål, kommentarer og meningsutveksling omkring styrets arbeid og prioriteringer.