Endret: 21 sep 2020     Opprettet: 23 mai 2020

Brannsikring

Nyvalgt styre etter generalforsamlingen hadde styremøte onsdag 20. mai. Vi gikk gjennom det som var nødvendig i forbindelse med generalforsamlingen, og så viet vi resten av tiden til å snakke om uønsket aktivitet i og rundt garasjene og brannsikkerhet.
Du kan lese mer om bakgrunnen for dette her.

Styret har et ønske om å få på plass tiltak som kan virke forebyggende og betryggende så raskt som mulig, samtidig som vi også ønsker å se på hva som er fornuftig å gjøre på litt lenger sikt. 

Styret har derfor opprettet en egen gruppe som vil jobbe spesielt med dette fremover. Gruppen består av 4 personer inkludert styreleder.

Gruppen starter i første omgang med disse sakene:

 • Organisere befaring med leverandør av kameraovervåkning.   
  Styret var allerede i kontakt med mulig leverandør før den siste brannen, og regner med å kunne organisere befaring raskt og få et pristilbud.
  Vi undersøker samtidig om det pga personverhensyn er nødvendig med et generalforsamlingsvedtak for å kunne sette opp dette. Dette vil i så fall forsinke prosessen noe.
 • Kontakte elektriker for å sjekke mulighetene for å installere lyskastere styrt av bevegelsessensorer i og rundt garasjene.
  Dette håper vi i så fall vil kunne gjøre området mindre attraktivt for lysskye aktiviteter.
 • Kontakte firma som vi allerede har avtale om vektertjeneste med og sjekke muligheter for hyppigere besøk av dem særlig på kveldstid  
 • Kontakte eksperter på brannsikkerhet som kan komme inn og hjelpe oss å gjøre en vurdering av hvilke brannsikringstiltak som er mest fornuftig å investere i.
  Mulige tiltak her er varslingsanlegg, sprinkleranlegg, brannhemmende bygningselementer med mer.

Styret har i tillegg besluttet å skjerpe inn mulighetene til å benytte garasjene som lagringsplass. Ifølge husordensregel 3.2.2 så er det på grunn av brannfare forbudt å nytte fellesgarasjene som til lagerrom.
Vi ber alle ta en ekstra runde i garasjen og rydde på egen plass.
Styret har tidligere unntatt blant annet ett sett bildekk fra denne regelen, men dekk brenner dessverre godt. Fra og med 20.6.2020 fjerner vi derfor dette unntaket og det vil ikke lenger være tillatt å benytte fellesgarasjene til lagring av bildekk. Vi forstår at mange ikke har så mange andre lagringssteder, men gitt situasjonen så velger vi å gjøre dette likevel og anbefaler dekkhotell. De øvrige unntakene spesifisert i trafikk og parkeringsreglene blir opprettholdt, da dette stort sett ikke er brennbart og enda vanskeligere å finne plass til andre steder. Det vil altså fortsatt være lov å oppbevare takgrind, skiboks, skistativ eller tråsykkel, så sant det er plass til det uten å hindre naboen. 

Til slutt vil vi oppfordre beboere, særlig hundeeiere og andre som er ute og går på kveldstid, om å gå innom garasjeområdet og følge litt med. Jo mer vi er til stede i området, jo mindre attraktivt blir det for andre å gjemme seg der. Oppdager dere at det foregår noe mistenkelig så anbefaler vi å holde avstand, men kontakt gjerne vaktselskapet på telefon 23 03 07 70, eller evt politiet. 
Send også gjerne en mail til styret@vestskrenten.no slik at vi kan danne oss et bedre bilde av omfanget.