Endret: 23 aug 2019     Opprettet: 30 mai 2019

Dobbel faktura i juni

OBOS har dessverre sendt ut to fakturaer for juni, en med forfall 1. juni og en med forfall 9. juni, med litt ulike beløp.

Bakgrunnen er at styret først instruerte OBOS om å endre a-konto-beløpet for energi basert på prisutviklingen, og så ble det kort tid etter gitt kontrabeskjed om at a-konto-beløpet skulle erstattes med nytt beregnet beløp basert på avregningen for 2018. For de fleste vil dette siste beløpet samsvare bedre med faktisk forbruk også kommende år.

Dette ble fra styrets side gjort allerede i februar/mars, og man burde hatt god tid til å få dette riktig før fakturaene faktisk skulle sendes. 

OBOS har imidlertid først lagt inn vårt første ønske, så oppdaget feilen og korrigert. Forskjellen på fakturaene er altså en endring i a-konto-beløpet. Når feilen først var gjort hadde det vært bedre om OBOS hadde utstedt en kreditnota for det første bilaget, men det er dessverre ikke slik OBOS opererer.

Det er bare faktura nummer to med forfall 9. juni som skal betales.

OBOS har slettet avtalegiroen for den første kontoen, så for de som bruker avtalegiro så skal korrekt faktura bli betalt automatisk.
De av dere som eventuelt ikke bruker avtalegiro må selv gå inn og slette den første fakturaen med forfall 1. juni. Skulle den første fakturaen likevel bli betalt, så kan dere justere beløpet og betale bare differansen på den neste fakturaen. Ta kontakt med OBOS om dere har spørsmål.