Endret: 1 nov 2018     Opprettet: 14 feb 2018

Elbil

Styret får stadig oftere henvendelser fra beboere angående installasjon av elbil-lader i garasjene våre, her kommer derfor litt informasjon til alle om dette.

Styret er positive til de som vil installere egne ladere til elbil.

Følgende gjelder pr i dag:

 • Hver enkelt beboer er ansvarlig for sin lading.
  Dette betyr at det må installeres en strømmåler for kursen som benyttes og denne må merkes med parkeringsplassnummer og navn. 
  Denne blir avlest en gang i året og sendt til fakturering. 
   
 • Det skal benyttes en elbil-lader ved plassen til bilen, ikke en generisk stikkontakt som man plugger en lader inn i.
   
 • Det må være kapasitet i garasjen. 
  Det er dessverre begrenset med kapasitet på både strøm og plass i sikringsskap per i dag. 
  Elektriker må verifisere hva som må gjøres, om det er plass i sikringsskap og gi deg et overslag over pris for installasjon.
  Styret anbefaler å bruke Kolbotn Elektro, da disse kjenner våre løsninger godt.

Det er fortsatt noe kapasitet tilgjengelig, men ikke nok til å dekke behovet vi ser for oss framover. 
Styret har derfor besluttet å jobbe med en helhetlig ladeløsning for laget. 

Når dette kommer på plass er det forventet at alle som allerede har installert ladere må ta disse ned og gå inn på den nye løsningen. Dette er nødvendig for enklere måling av forbruk og for å kunne styre tidspunkt for lading. Det siste må vi for å kunne kontrollere totalt forbruk og unngå overbelastning. 
Dette vil altså si at en investering i ladepunkt i dag, kan bli overflødig om litt tid. Utfordringen er at vi ikke vet noe om tidsaspektet enda. Vi føler likevel at det er riktig å melde fra om dette til alle som vurderer å installere egen lader i nær framtid.