Endret: 20 des 2018     Opprettet: 1 nov 2018

Elbilprosjekt

Status høst 2018:

Leverandør av løsning er nå besluttet og løsning bestilt. Det er et stort prosjekt og mye som må på plass for å legge til rette for at over 300 garasjeplasser skal kunne koble seg på. Borettslaget har fått støtte til oppgradering av infrastrukturen, i tillegg bruker vi ca 2 millioner av fellesskapets midler. Selve ladestasjonene blir den enkeltes betalingsansvar, på lik linje med forbruk av strøm og månedlig administrasjon og lovpålagt ettersyn og kontroll. Alle eksisterende ladestasjoner må fjernes. Det blir ryddet i alle øvrige ledningsopplegg i garasjene.

Vi jobber nå med detaljene og kommer tilbake med informasjon om hvordan dere kan bestille ladestasjon på egen garasjeplass helt fra starten av. Styret vil med hjelp fra leverandør Bravida koordinerer hele prosessen, og håper at alt er på plass innen utgangen av året.

Vi venter på godkjenning av utvidelser av strømnettet fra Hafslund, til
Lustjerngarasjene og innerst ved varmesentralen, som krever oppkopling fra trafo.
Billadning med trinnvis uttak på 2 kw eller 7,5 kw, når det er plass på nettet, reguleres med smart strømstyring. Husholdningsstrøm blir prioritert på dagtid. Det er avgjørende for billadningen at strømuttak for oppvarming av bolig er holdt på minimum i hele laget, slik avtaleverket krever.

Strømstyringen vil også være lavprisavhengig, slik at lagets felles strøm aldri kommer over
høyterskel og overpris.