Endret: 23 apr 2020     Opprettet: 17 apr 2020

Fjernvarmerapport

Rapport fra spørreundersøkelsen om fjernvarme som ble gjennomført i 2019.

Mange beboere deltok i 2019 på vår spørreundersøkelse om fjernvarmen.

Styret har gått gjennom svarene og laget en fjernvarmerapport.

Takk til alle som deltok!