Endret: 27 sep 2019     Opprettet: 30 mai 2019

Fremragende!

Styreleder oppsummerer fra generalforsamling i OBOS

OBOS er blant de få bedriftene som får karakteren "fremragende omdømme" i Apeland og Reputation Institutes omdømmeundersøkelse for 2019. Det var bare en av mange ting jeg lærte ved å møte som representant for Vestskrenten Borettslag på generalforsamlingen i OBOS 14. mai.

I alt 104 delegater med stemmerett hadde møtt opp på generalforsamlingen, hvorav 85 var representanter for borettslagene mens 19 representerte hussøkerne (OBOS-medlemmer som ikke bor i OBOS-boliger). Møtet fant sted i Oslo Kongressenter, som det nå heter, siden det visstnok ikke lenger er fint nok for bygningen i Youngs gate 21 å bare hete Folkets Hus.

Men hva er årsaken til at OBOS kan smykke seg med karakteristikken «fremragende omdømme»? Jeg synes konsernsjef Daniel K. Sirajs presentasjon av årsberetningen for 2018 ga godt svar. Med 3952 ferdigstilte boliger i 2018 er OBOS landets største boligbygger. OBOS er dessuten i kraftig vekst med 26 045 nye medlemmer i 2018, som ga et totalt medlemstall på 454 442 i slutten av året, det høyeste i organisasjonens historie.

Siraj tok seg også tid til å snakke varmt om byggestarten for Nye Holmlia Senter der OBOS Eiendom er byggherre. Det er forholdsvis nytt i OBOS’ historie at organisasjonen også engasjerer seg i forretningsbygg, men det er naturlig, i og med erkjennelsen av at det er viktig med aktivitet slik at det skapes levende, pulserende bomiljøer. Siraj var også inne på endringene i handlevanene våre med mer netthandel, noe som sannsynligvis vil føre til at framtidas sentre kommer til å dreie seg mer om møtesteder enn om varehandel. Det gjorde godt langt inn i sjela å se et svært bilde av Holmlia Senter ledsaget av optimistisk tale om framtidas muligheter. Vi har alt for ofte sett det samme motivet i nyhetssendingene på TV som illustrasjon til gravalvorlige kommentarer om «belastede områder i Oslo».

Driftsinntektene til OBOS i 2018 var på over 13 milliarder kroner mens resultatet etter skatt var på 2,6 milliarder. Jeg tenker at et resultat etter skatt på rundt 20% av driftsinntektene reflekterer en kombinasjon av dyktig drift av OBOSog gode marginer i byggebransjen. Hva gjør så OBOS med gigantoverskuddet på 2,6 milliarder? Hvis OBOS hadde vært et aksjeselskap, ville sikkert mye ha vært utbetalt som utbytte til aksjeeierne. Men siden OBOS er et boligbyggelag, finnes det ingen aksjeeiere. Derfor bruker OBOS så å si hele sitt overskudd til å kjøpe tomter slik at OBOS også i framtida skal være Norges største boligbygger. Dette er kanskje den viktigste grunnen til at OBOS fortjener toppkarakteren «fremragende omdømme».

 

Foto hentet fra https://www.holmliasenter.no/nye-holmlia-senter, hvor man også kan lese mer om prosjektet.