Endret: 2 feb 2021     Opprettet: 25 nov 2020

Garasjefeiing

Vaktmesterne feier som vanlig garasjene nå i høst.

Feiingen er satt opp som følger:
Rekkehusgarasjen (NS 48-52): Torsdag 26. november 8-16
Blokkgarasjen (NS 2-20): Fredag 27. november 8-16

Alle biler må flyttes ut mellom disse tidspunktene.

Gjesteparkeringene kan benyttes av respektive beboere fra kl 18:00 kvelden før og til kl 21:00 samme dag.
Vennligst vis hensyn og flytt bilen tilbake så raskt som mulig etter at garasjen er tilgjengelig igjen.