Endret: 18 apr 2018     Opprettet: 1 jan 2018

Godt nytt år!

Vi ønsker alle beboere, veteraner og nyinnflyttede, et godt nytt år!

Takk til alle som har bidratt til at Vestskrenten har vært et godt sted å bo i 2017.
Må 2018 bli et år fylt med smil og hjelpsomhet blant gode naboer.