Endret: 23 okt 2017     Opprettet: 29 mai 2017

Informasjon om Techem-avregninger

Styret har fått mange henvendelser fra beboere i laget som lurer på detaljer, og riktighet, av målinger gjort via Techem sine sensorer. Her er litt informasjon fra styret datert 23. juni 2017

Innspill og henvendelser til styret rundt Techeom har i hovedsak vært knyttet til følgende punkter:

- Hva er koden for å få tilgang til avlesningen på nett?
- Er målingen riktig?
- Hvordan blir dette håndtert økonomisk?

(Denne artikkelen vil oppdateres løpende ettersom vi har mer informasjon å gi våre beboere. Den ble sist oppdatert 23. juni 2017)

Styret har på eget initiativ tatt aksjon på å se nærmere på avregningen som kom for 2016. Det er enkelte klare "avvik" som vi ønsker dokumenter fra Techem. Vi skriver avvik i "hermetegn" da vi ikke kan konkludere med at de er feil før vi har fått mer informasjon. Styret har satt ned en arbeidsgruppe for å gå Techem i sømmene i forhold til den informasjonen vi har fått til nå. Per 29. mai har det vært dialog med Techem og det har vært en tekniker fra Techem på besøk til en beboer som har dokumenterbart forbruk som ikke kommer riktig frem på avregningene. Det er oversendt skriftlig informasjon til Techem om resultatet av dette møtet, men vi har ikke mottatt noen tilsvar enda.

Styret har besluttet å utsette korrigeringer av avregning mot husleie til vi har mer informasjon. Dette er i samarbeid med OBOS. 

Selv om vi har utsatt korringeringen for avregning har Techem sendt inn justering av àkonto trekket for 2017. Derfor har mange av våre beboere fått justert husleien i forhold til dette. Vi kan ikke annet enn å beklage at så har skjedd, men summen som endres vil gå til oppgjør for 2017 og enten dekke underskudd eller betales tilbake i nest års oppgjør.

Oppdatering 23. juni 2017

Styrets arbeidsgruppe hadde i går møte med en ressurs fra SNE (Søndre Nordstrand ENØK Samarbeid) som til daglig jobber med nettopp varmedistribusjon og løsninger som det vi har i laget. Det ble gjort endel gode avklaringer om funsksjoner og rammer for målingenen, men det opprettholdes fremdeles at det er avvik som ikke lar seg forklare ute dypdykk i data fra Techem. En foreløpig dato for møte med Techem er satt i begynnelse av juni, og vi håper å få gjennomført dette før ferien legger seg over landet.