Endret: 26 jun 2020     Opprettet: 30 apr 2020

Innkalling til generalforsamling 2020

Innkalling til generalforsamling 11. mai, med årsrapport og regnskap for 2019, er nå utlevert (torsdag kveld 30.4). 

Som borettslag er vi lovpålagt å holde årlig generalforsamling innen utgangen av juni. Grunnet Covid-19 er det imidlertid ikke tillatt å samle så mange i et fysisk møte. Regjeringen har derfor gitt en midlertidig forskrift som åpner opp for å avholde møtet digitalt. Forskriften kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-08-734

For å redusere risiko for ytterligere smitte av Covid-19, vil den ordinære generalforsamlingen i borettslaget bli avholdt digitalt. Dette foregår ved hjelp av løsningen Digitalt årsmøte fra OBOS. I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren.

 

Generalforsamlingen åpner med et virtuelt møte 11. mai 2020 kl 18:30. Innkalling kommer via Teams. Møtet åpnes for votering 11. mai kl 18:00. Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 19. mai.

 

Hvordan deltar du digitalt?

 • Du får en link via SMS/epost og/eller via vibbo.no
 • Du kan også finne møtet ved å gå inn på https://vibbo.no/vestskrenten
 • Trykk på linken for å delta i møtet. Der finner du årsrapporten og andre vedlegg.
 • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme
 • Har vi ikke registrert ditt mobilnummer kan dette gjøres på to måter:
  Du kan logge deg inn med BankId og registrere mobilnummeret
  Du kan ringe OBOS på telefon 22 86 55 00 eller sende mail til obos@obos.no
  Når nummeret er lagt inn kan du gå inn på vibbo.no for å delta.

Det kan være avvik mht. enkelte punkter i den digitale møteløsningen.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?

For å delta i møtet må du benytte stemmeseddelen som er vedlagt innkallingen du får i fysisk post. Stemmeseddelen skal leveres til styrets postkasse, utenfor styrekontoret i garasjen under Nordåssløyfa 2, for at din avstemming skal bli registrert. Dette må gjøres innen utløpet av de 8 dagene møtet er åpent for avstemming, senest 19. mai.

Hvem kan stemme på generalforsamlingen?

Alle andelseiere har rett til å stemme i generalforsamlingen. 
Det er kun én stemme per andelsleilighet.

 

Velkommen til digital generalforsamling mandag 11. mai 

Styret oppfordrer alle andelseiere til å delta, og helst avgi stemme digitalt. 

Dette er en ny og krevende måte å gjennomføre en generalforsamling på, så styret vil be om at alle bidrar konstruktivt og med tålmodighet i denne prosessen.