Endret: 22 jun 2021     Opprettet: 28 apr 2021

Innkalling til Generalforsamling 2021

Innkalling til generalforsamling 10. mai, med årsrapport og regnskap for 2020, er nå utlevert (onsdag 28.4).

Den ordinære generalforsamlingen avholdes også i år med et digitalt møte med påfølgende avstemming via VibboInnkallingen i pdf-versjon finner du også i Vibbo.

Digitalt oppstartsmøte på Teams mandag 10. mai kl. 18:30
Mulighet for å logge inn og få info om det tekniske fra kl. 18:00.
Klikk her for å bli med på møtet

Evt. motforslag må fremmes senest i det digitale møtet.
Motforslag kan også sendes til styret@vestskrenten.no i forkant av det digitale oppstartsmøtet.

Møtet på vibbo.no åpnes for votering 10. mai kl 18:00.
Avstemmingen avsluttes fredag 14.mai kl. 18.00

Det kan være avvik mht. enkelte punkter i den digitale møteløsningen.

Alle andelseiere har rett til å stemme i generalforsamlingen. 
Det er kun én stemme per andelsleilighet.

Styret oppfordrer alle andelseiere til å delta, og helst avgi stemme digitalt. 

Velkommen til digital generalforsamling mandag 10. mai

 

Hvordan deltar du digitalt?

 • Trykk på linken til det digitale oppstartsmøtet på Teams for å delta
  (du finner den over, på vibbo.no eller tilsendt på SMS/epost) 
 • Gå inn på https://vibbo.no/vestskrenten for å kunne stemme digitalt
  Her finner du også årsrapporten og andre vedlegg og kan stille spørsmål.
 • Hvis du ikke kommer inn i Vibbo pga at vi ikke har registrert ditt mobilnummer har du to alternativ:
  Logg inn med BankId og registrer mobilnummeret
  Kontakt OBOS på telefon 22 86 55 00 eller mail obos@obos.no

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?

Beboere som ikke ønsker å delta digitalt må legge "Bestilling av manuell stemmeseddel" i styrets postkasse utenfor styrerommet i Nordåssløyfa 2 eller sende en e-post med leilighetsnummer og navn på andelseier til styret@vestskrenten.no innen fredag 7. mai.

Stemmesedler trykkes først etter det digitale møtet for å få med evt. nye motforslag.
Manuelle stemmesedler vil derfor bli levert i andelseiers postkasse i løpet av tirsdag 11. mai og må tilbakeleveres til styrets postkasse innen fredag 14. mai kl. 18:00