Endret: 30 apr 2020     Opprettet: 20 apr 2020

Innsamling av farlig avfall

Mandag 27. april tilbyr vi for første gang innsamling av farlig og småelektrisk avfall.

I samarbeid med Oslo kommune vil vi for første gang tilby innsamling av farlig og elektrisk avfall.
Innsamlingen vil foregå om kvelden mandag 27 april.  

Oslo kommune har strenge regler for hva som kan kastes og hvordan det skal pakkes. Alle som ønsker å benytte seg av dette tilbudet må følge reglene i instruksen under. Denne innsamlingen er et prøveprosjekt. Hvis alt går fint, dvs at avfallet blir riktig pakket og merket så vil vi vurdere å organisere dette ved en senere anledning også. 

Korrekt pakket farlig avfall og småelektrisk avfall kan settes ut sammen med annet avfall til komprimatorbilen som kommer samme kveld kl 18. Komprimatorbilene vil kjøre en runde og hente alt som kan kastes i dem først, og så vil resten bli hentet i etterkant. Det som ikke er pakket i henhold til instruksen vil ikke bli hentet. Dette må du ta inn igjen og selv sørge for å få kastet på annen måte. 

Vi ber beboere om å vente til søndag kveld med å sette ut det som skal kastes.

På grunn av koronasituasjonen skal beboere ikke hjelpe til med å kaste i bilene. Vi ber alle, spesielt barn, om å holde god avstand.

 

Instruks fra Oslo kommune:

Alt farlig avfall skal leveres i tett emballasje og innholdet må fremkomme av emballasjen, enten ved at avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at emballasjen påføres en leselig beskrivelse.

Dette kan du levere:

 • Rengjøringsmidler 
  Klorin, salmiakk, møbelpolish, sølvpuss, plumbo etc
 • Løsemidler
  White spirit, tynner, rødsprit, lynol, terpentin, neglelakk- og malingsfjerner, tennvæske etc
 • Bilprodukter
  Kjøle-, frost- og spylevæske, bilpleieprodukter, olje, bensin, olje/bensinfilter, batterisyre etc
 • Plantevernmidler m.m
  Insekt og ugressmidler, giftpreparater som rottegift og soppdrepere
 • Maling, sparkel, lakk og lim. For tuber, se pakkeinstruks under
 • Spraybokser med drivgass, se pakkeinstruks under 
 • Gassbeholdere på inntil 500 gram
 • Småelektrisk
 • Batterier og lyspærer (ikke lysstoffrør), se pakkeinstruks under. 

Følgende avfall skal samles i hver sin gjennomsiktig plastpose:

 • Sparkel, lim og akryl etc. på tube
 • Spraybokser med unntak av fugeskumspraybokser
 • Fugeskumspraybokser

Følgende avfall skal samles i hver sin bøtte

 • Småbatterier 
 • Alle typer lyspærer
   

Dette kan IKKE leveres:

 • Hvitevarer og andre større elektriske ting
 • Eksplosiver, f.eks fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon. Kontakt politiet, telefon 02800
 • Smittefarlig avfall, f. eks gule poser med smittvernsutstyr etter kontroll
 • Medisiner og sprøyter. Dette kan leveres på apotek
 • Lysstoffrør. Bruk matbutikker, minigjenbruksstasjoner eller gjenbruksstasjoner.
 • Brannslukkere eller gassbeholdere over 500 gram. Bruk gjenbruksstasjoner.
 • Radioaktivt avfall. Kontakt Institutt for energiteknikk, 63 80 60 00