Endret: 21 sep 2020     Opprettet: 20 jun 2020

Kameraovervåkning

Styret vedtok onsdag 17 juni å gå videre med installasjon av kameraovervåking i garasjene under Nordåssløyfa 2-20 og Nordåssløyfa 48-52.

Før styremøte hadde 69 beboere avgitt stemme i prøveavstemningen, 63 støttet installasjon av kameraovervåking, mens 6 var i mot. Styret har valgt Multinett som leverandør, alle data lagres på videoserver i Multinetts noderom i henhold til Datatilsynets regler og slettes etter 7 dager.

 

 

Videre har vi både samarbeidet med brannteknisk ekspertise og med borettslag i nabolaget.

Andre tiltak som vurderes kan grupperes i to grupper:

Lav til moderat kostnad:

Automatisk brannalarmanlegg for tidlig deteksjon av brann/tidlig varsling, bedre belysning, brannhemmende maling/lakk

Moderat til høy kostnad:

Ekstra porter under Nordåssløyfa 2-20 slik at alle garasjer er lukket, sprinkleranlegg, kle fasadeveggene i ubrennbare plater (vil antakelig kreve ekstra ventilasjon)

Styret er i gang med å innhente anbud og vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert.