Endret: 21 sep 2020     Opprettet: 12 jun 2020

Kameraovervåkning, vakthold og bildekk

Informasjon om meningsmåling/prøvevotering i forbindelse med etablering av kameraovervåkning, pluss litt info om forsterket vakthold og oppbevaring av bildekk

Den påsatte brannen lørdag 16.05. var den siste, alvorlige episoden i en rekke hendelser som begrunner et behov for å etablere kameraovervåkning i borettslaget. I etterkant av hendelsen har styret mottatt mange henvendelser fra beboere som krever iverksetting av tiltak, deriblant  oppsett av kameraovervåkning. Styret er i denne situasjonen opptatt av å etterkomme beboerne ønske og iverksette et slikt tiltak så raskt som mulig.

Det er innhentet tilbud fra flere leverandører og med tanke på personvern vil styret rådføre seg med datatilsynet slik at oppsatt kameraovervåkning er i tråd med datatilsynets regelverk. Styret har videre undersøkt med OBOS juridiske avdeling hvorvidt vedtak om kameraovervåkning  krever vedtektsendring og generalforsamlingsvedtak. Ifølge Terje Sjøvold, juridisk direktør i OBOS er det ikke tilfelle og faller under styrets ansvarsområde for drift og vedlikehold av borettslaget. Sjøvold anbefaler likevel at saken forankres i generalforsamlingsvedtak siden kameraovervåkning kan være et omstridt tiltak. Et slikt vedtak vil da kreve alminnelig flertall.

Med tanke på en noe uklar rettssituasjon i forbindelse med hvordan generalforsamlinger kan avholdes for tiden og for å unngå forsinkelser i framdriften på bekostning av andelseiernes sikkerhet og trygghetsfølelse planlegger styret å fatte vedtak om kameraovervåkning på kommende styremøte onsdag 17.06. Et slikt vedtak forutsetter imidlertid tilstrekkelig grad av tilslutning blant andelseierne. Styret inviterer derfor til denne meningsmålingen/prøvevoteringen i forbindelse med etablering av kameraovervåkning.

Styret understreker at tiltaket skal evalueres og etter hvert forankres skikkelig blant andelseierne gjennom generalforsamlingsvedtak, ved at saken behandles på nytt senest på ordinær generalforsamling.

PRAKTISK INFORMASJON!
Invitasjon til å delta i meningsmålingen kommer på SMS, slik som på vår digitale generalforsamling.
Dette er kun en meningsmåling/prøvevotering, ikke noe ekstraordinær generalforsamling.
Voteringen vil være åpen fram til onsdag 17.06. kl 16.00 og deretter bli avbrutt.
Dokumentasjon av stemmetallene vil bli tatt og publisert på nett og i neste nyhetsbrev.

Styrets innstilling:
Styret foreslår at kameraovervåkning innføres i garasjeanlegget og tilstøtende arealer.

Krav til flertall: Alminnelig (50%)

Forslag til vedtak:
Jeg støtter innføring av kameraovervåkning i garasjeanlegget og tilstøtende arealer.

OBS!
Pga tilbakemeldinger om forvirrende tekster i første oppsett, måtte vi sette meningsmålingen opp på nytt, og så ble det noen tekniske problemer med andre utsendelse så den kom litt sent. Alle skal imidlertid nå ha fått 2 SMSer tidligere i dag, 12.6. Vi oppfordrer alle til å benytte den SISTE meldingen til stemmegivning og se bort fra den første meldingen. De 15 personene som allerede hadde stemt ber vi stemme en gang til. Vi beklager rotet og ulempene/merarbeidet dette medfører.

Styret benytter stemmeløsningen til OBOS som per i dag ennå ikke er lagt opp til slike meningsmålinger. Vi vil derfor lukke stemmegivningen ved å AVBRYTE dette "ekstraordinære møte" på kommende onsdag 17.06.2020. Dette for å unngå at "møtet" lagrer seg i systemet. Vi beklager at noe informasjon i veiledningstekster kan fremstå som misvisende siden vi må "bøye" løsningen litt til rette.

 

FORSTERKET VAKTHOLD
For å øke tryggheten i perioden før kameraovervåkning kommer på plass, så har vi bestilt forsterket vakthold.

Dette vil gjelde i perioden fram til 10. august, med spesielt fokus på garasjene og området utenfor.

 

OPPBEVARING AV BILDEKK
Styret minner samtidig om at det fra og med 20. juni ikke lenger vil være tillatt å benytte fellesgarasjene, altså både blokkgarasjen og rekkehusgarasjen, til oppbevaring av bildekk.

I forbindelse med dette har vi fått følgende tilbud fra Dekkmesteren Holmlia:
Alle som bor i borettslaget kan få oppbevart dekkene sine hos oss frem til høsten for 500,- uten hjulskift. (kun oppbevaring og vask av hjulene).
Etter dette blir det normal pris for dekkhotell om de ønsker å fortsette avtalen videre.

Priser for dekkhotell pr 1/2år inkludert hjulskift, vask og oppbevaring av hjulene:
Personbil: 1150,-
Vare/SUV t.o.m. dekkbredde <-275: 1250,-
Personbil/Vare/SUV f.o.m. dekkbredde: 285-> 1390,-
Stor vare/bobil eller 6 hjul: 1695,-