Endret: 23 aug 2018     Opprettet: 21 aug 2018

Ny oppmerking av alle utvendige parkeringsplasser

Førstkommende torsdag må alle biler flyttes bort

Oppmerkingen av våre utvendige parkeringsplasser har lenge vært dårlig, men det skal det nå gjøres noe med.

Førstkommende torsdag 23.8 kommer vaktmesterne våre med maling og skal merke opp alle utvendige plasser på nytt. Dette gjelder både gjesteparkeringene, plasser som tilhører en bestemt leilighet og parkeringsplassene mellom blokkene som er mulig å leie (utleie håndteres av OBOS, se kontaktinformasjon eller rundskriv).

I den forbindelse er det svært viktig at alle biler flyttes bort fra parkeringsplassene, senest kl 09:00 torsdag morgen.
Arbeidet er forventet å være ferdig før 16:00

Siden dette gjelder alle utvendige parkeringsplasser, må bilene dessverre flyttes ut av borettslaget. (Det lå en kort stund ute at det bare gjaldt uteleieplassene og at de kunne benytte gjesteparkeringen, men dette er altså ikke tilfelle.)
Alternativt har du kanskje en nabo som bruker sin bil på jobb og kan låne bort en innvendig plass? Dette må i så fall hver og en av dere avtale selv.

Vi beklager ulempene dette medfører for dere som eier/leier plasser og for våre gjester.