Endret: 30 nov 2017     Opprettet: 20 sep 2017

OBOS Høstseminar for styremedlemmer

I ettermiddag/kveld har halve styret vært på OBOS sitt årlige høstseminar for styremedlemmer.

Det er et stort arrangement med nesten 500 deltakere fra hele Oslo, stands med mange leverandører og andre samarbeidspartnere og flere foredrag om aktuelle temaer.

Dagens temaer var blant annet:
Kollektive avtaler for bredbånd/internett
Brannsikkerhet 
El-bil

OBOS presenterte også nye digitale løsninger for styrearbeid som kommer neste år. Her kommer det mye nytt som vi blant annet håper vil gjøre det lettere å følge opp henvendelser fra beboere.
 

Vi tar med oss mange nyttige innspill inn i styrearbeidet framover, inkludert tips om hva slags prosjekter man kan søke om å få økonomisk støtte til å gjennomføre.