Endret: 27 aug 2017     Opprettet: 19 aug 2017

Oppgradering av avfallsanlegget

Vi øker kapasiteten i anlegget og varsler en kort stenging

 

Styret har fulgt nøye med på det nye avfallsanlegget vårt nå i starten, med god hjelp fra flere beboere rundt omkring.

Vi ser at noen standplasser har for liten kapasitet på de grønne beholderne, og har derfor bestemt å oppgradere noen av dem.

Det er tatt høyde for at det ville bli nødvendig med noen justeringer og vi har noe ledig kapasitet i anlegget. 

Det betyr at vi kan utvide enkelte beholdere, uten at det er nødvendig med flere sprenginger. 

 

Beholderne som oppgraderes er:
Nordåssløyfa 1A/parkeringen 
Nordåssløyfa 25A/gangbro retning Kiwi
Lusetjernveien 24A 

Beholderne som skal byttes må være tomme ved oppgradering

Beholderne stenges fra tømming mandag 21.8 og til ny beholder er på plass tirsdag formiddag

Vi beklager ulempene dette medfører og ber dere gå til neste standplass hvis din er stengt.

Det er ikke greit, uansett hva som er årsak til at du ikke får brukt din beholder, å sette igjen posene på utsiden eller kaste dem i papir-beholderen!
Les vår rutine for avfallshåndtering.