Endret: 10 aug 2017     Opprettet: 8 jul 2017

Oppstart av nytt avfallssystem

Avfallsbrønnene er endelig godkjent og taes i bruk onsdag 12. juli.

Det har dessverre tatt lang tid å få de siste detaljene rundt det nye avfallssystemet på plass, men nå er de endelig klare til bruk.

REN kommer og henter de gamle avfallsbeholderne i løpet av denne uken.
De nye avfallsbrønnene taes i bruk onsdag 12. juli.

Det finnes to typer beholdere i den nye løsningen:

I beholdere med grønn merking kastes det som før ble kastet i de gamle beholderne, altså blå og grønne poser og poser med restavfall.

 

I beholdere med hvit merking kastes papir, papp, kartong og drikkekartong.
Hvis åpningen er for liten må esker, plater o.l. deles opp.
REN har fjernet de gamle kontainerene for papir i rundkjøringen, men større ting kan evt kastes på Grønmo.

 

Mer informasjon om avfallshåndtering i borettslaget vårt og beskrivelse av teknisk løsning på våre underjordiske avfallsbeholdere finner du her.