Endret: 30 jan 2018     Opprettet: 28 jan 2018

Orienteringsmøte om budsjett 2018

Som tidligere annonsert i rundskriv blir det:

Orienteringsmøte om budsjett 2018
Mandag 29.1.2018 kl.18:30 i Holmlia kirke

Styret legger ikke opp til økning for husleie i neste års budsjett.

Som nevnt før vil også fjernvarmeavregning adresseres på dette møtet.

Velkommen!