Endret: 24 apr 2019     Opprettet: 4 feb 2019

Presentasjoner fra orienteringsmøtet

Tema for møtet var budsjett 2019 og elbilprosjektet

Styret takker for et hyggelig orienteringsmøte.

Hovedtallene fra budsjettet for 2019 som ble presentert finner du her.

Presentasjonen om elbilprosjektet, fremdriftsplanen og bestillingsskjemaet finner du på en egen side om elbilprosjektet.