Endret: 4 jun 2019     Opprettet: 27 mar 2019

Rapport fra mulighetsstudie for heis

Styret bestilte 12.3.2018 en mulighetsstudie for heis. For å gjøre mulighetsstudien konkret tok Heiskonsulenten utgangspunkt i å se på to heiser fra garasjeplan til 4. etasje i NS 18 og 20. 

Fokus skulle være på om det var teknisk mulig å bygge heiser i blokkene, og hva dette ville koste å bygge og vedlikeholde. Til slutt ba man om en juridisk betenkning til om det ville være mulig å gjennomføre i forhold til borettslagsloven. 

Etter en befaring har Heiskonsulenten arbeidet selvstendig med å ferdigstille rapporten.  Styret mottok rapporten i februar 2019. Rapporten er oversendt Husbanken, og deres refusjon for forstudien forventes utbetalt til borettslaget i løpet av 2019. Styret har blitt oppfordret av flere beboere å gjøre rapporten tilgjengelig, og dette skjer sammen med denne kommentaren fra styret. 

Styret ønsker å gjøre oppmerksom på at den måten felles låneopptak er beskrevet i Heiskonsulentens mulighetsstudie ikke nødvendigvis er slik et slikt prosjekt vil bli finansiert. For øvrig tror vi at rapporten gir et godt bilde av de tekniske utfordringene, de økonomiske rammene og de juridiske utfordringene ved å installere heis i blokkene i Vestskrenten borettslag. 

Heiskonsulenten mener at det er teknisk mulig å installere heis ved å bruke matbodene i blokkene til heissjakt. Matbodene må da erstattes med 30 frostfrie matboder på garasjeplan. Videre påpeker de at tre parkeringsplasser i garasjen må erstattes på grunn av heissjakter og bedre rømningsveier fra garasjeplanet. Heiskonsulenten mener videre at heisen vil kunne være av båreheis-standard med lasteevne på over 1000 kg. 

Prisen for heis per leilighet har Heiskonsulenten beregnet med en støtte fra Husbanken på 25 % av total byggepris, som ansees som det normale for etter-monterte heiser. De kommer da fram til en nettopris på litt under 200 000 kroner per leilighet og service- og vedlikeholdskostnader på under 1 000 kroner per leilighet per år de første fem årene. Alle tall er basert på at alle leilighetene i de to oppgangene er med.   

 
I den prisen vi har betalt inngår det en presentasjon for borettslaget. Hvis mange nok ønsker dette, vil styret kunne legge til rette for at Heiskonsulenten orienterer om prosjektet og svarer på spørsmål på et beboermøte. Send melding til styret@vestskrenten.no. 

Styret vil til slutt opplyse om at det ikke vil bli fremmet noen forslag til vedtak som omhandler heis på årets generalforsamling. 

 

Styret, mars 2019

 

Komplett rapport mulighetsstudie for heiser Vestskrenten brl

Styrets kommentar som pdf