Endret: 3 mai 2018     Opprettet: 25 mar 2018

Rørspyling

Alle rør og avløp skal renses, arbeidet starter omgående og vil ferdigstilles i mai.

Styret vil sikre at alle avløp holdes åpne og frie for feil og lekkasjer.
Alle bunnledninger og alle avløp på kjøkken og bad skal renses

Etter noen hendelser har vi sett at etter 35 år med mye moro, så er det på tide å foreta en
forebyggende gjennomgang av alle våre avløp. Noen er tatt tidligere, men må
også tas nå for å forebygge hendelser med kloakken.

Vi har skaffet oss et godt tilbud gjennom vår faste rørlegger VVS gruppen.

Arbeidet starter med bunnledningene i blokkene allerede nå i påskeuken.

Ute på gangveiene vil det stå en kompressorbil med lange slanger og motoren i
gang. Det vil ikke være mulig å passere med kjøretøy annet enn fra nødetatene.

 

Etter påske skal våre rørrensere inn i alle leiligheter.

De skal rense fra kjøkkenavløp og badesluk ut i stige og bunnledninger.
Det er nødvendig at alle rydder sitt kjøkkenskap og sørger for tilgjengelighet til leiligheten på det aktuelle tidspunktet. 

Selve besøket består i en slange med høytrykk og en hyggelig ung fagmann som
foretar oppdraget på ca 30 minutter hos den enkelte.

Nøyaktig framdriftsplan for din leilighet kommer.