Endret: 23 aug 2018     Opprettet: 26 apr 2018

Rørspyling - tidsplanen er klar

AKTIV RØRINSPEKSJON AS har fått i oppdrag å spyle kjøkkenavløp og sluk på bad i samtlige leiligheter

Som tidligere meldt skal alle rør spyles for å sikre at alle avløp holdes åpne og fri for feil og lekkasjer.

Aktiv Rørinspeksjon AS har fått oppdraget og det er nå levert et skriv fra dem i alle postkasser. Innholdet i brevet er gjengitt under.

Les nøye hva som er beboers plikter og sjekk i tidsplanen når din leilighet må være tilgjengelig. 

Hvis ingen i leiligheten kan være hjemme den aktuelle dagen må beboer likevel sørge for at rørgutta kommer seg inn. Det er f.eks mulig å levere nøkkel hos nabo som er hjemme og henge lapp med adresse på døra, levere nøkkel til gutta i bilene i forkant eller sende mail til prosjektleder og lage en avtale. 

 

 

Fra AKTIV RØRINSPEKSJON AS:

Beskrivelse av arbeidet
Vi skal spyle alle kjøkkenavløp, samt 1 sluk på bad.
Det er beregnet ca 30 minutter arbeide pr. leilighet.
Vi kommer 2 spylebiler, 4 mann.
Vi parkerer utenfor oppgangene/inngangene.
Vi må trekke slanger fra spylebilen og inn til hver leilighet.
Spylebilen står med motor i gang under arbeidet, og det er avtalt at vi kun flytter oss for nødetater.
På grunn av renovasjon arbeider vi ikke mandager og torsdager.
Vi spyler med roterende dyse både fra kjøkken og fra sluk på bad

Beboers plikter
Dere må holde leilighet tilgjengelig på avtalt dato og i avtalt tidsrom (kl 07:00 - 17:00)
Dere må ha ryddet ut av kjøkkenskap før vi kommer.
Vi må ha god tilgang til kjøkkenavløpet og sluk på bad for å utføre vårt arbeid.
Dere må selv rydde tilbake etter vårt arbeid.

Vi må arbeide systematisk for å holde tidskjemaet.
Under arbeidet må det påregnes at ytterdør står ulåst siden slanger fra bilen trekkes gjennom døren. (Kjæledyr?)

Sikkerhet
Selv om arbeidet i hver leilighet går raskt, må vi på grunn av sikkerhet ha tilgang til leilighetene hele dagen.
Vi kan ikke på grunn av sikkerhet "hoppe over" en leilighet.
Det er undertegnede Arne Kirkeby som er prosjektleder.
Dere treffer meg på mail: aktivror@aktivror.no

Nøkler kan trygt overleveres til oss under arbeidet. Ber i så fall om at de merkes.
Vi er å finne mellom spylebil og leilighetene hele dagen.
Vi gjør ofte avtaler om å legge nøkkel i postkasse når arbeidet er ferdig.

Med vennlig hilsen
AKTIV RØRINSPEKSJON AS
Arne Kirkeby
Daglig Leder

 

TIDSPLAN

Blokker
Nordåssløyfa 2 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 15.05.18
Nordåssløyfa 4 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 16.05.18
Nordåssløyfa 6 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 18.05.18
Nordåssløyfa 8 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 22.05.18
Nordåssløyfa 10 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 23.05.18
Nordåssløyfa 12 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 25.05.18
Nordåssløyfa 14 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 29.05.18
Nordåssløyfa 16 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 30.05.18
Nordåssløyfa 18 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 01.06.18
Nordåssløyfa 20 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 05.06.18

Rekkehus
Nordåssløyfa 22 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 15.05.18
Nordåssløyfa 24 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 15.05.18
Nordåssløyfa 26 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 15.05.18
Nordåssløyfa 28 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 15.05.18
Nordåssløyfa 30 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 15.05.18

Nordåssløyfa 32 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 16.05.18
Nordåssløyfa 34 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 16.05.18
Nordåssløyfa 36 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 16.05.18

Nordåssløyfa 38 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 18.05.18
Nordåssløyfa 40 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 18.05.18
Nordåssløyfa 42 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 18.05.18
Nordåssløyfa 44 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 18.05.18
Nordåssløyfa 46 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 18.05.18

Nordåssløyfa 52 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 22.05.18
Nordåssløyfa 7 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 22.05.18
Nordåssløyfa 5 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 22.05.18
Nordåssløyfa 50 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 22.05.18

Nordåssløyfa 3 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 23.05.18
Nordåssløyfa 1 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 23.05.18
Nordåssløyfa 9 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 23.05.18
Nordåssløyfa 11 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 23.05.18

Nordåssløyfa 13 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 25.05.18
Nordåssløyfa 15 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 25.05.18
Nordåssløyfa 17 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 25.05.18
Nordåssløyfa 19 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 25.05.18

Nordåssløyfa 37 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 29.05.18
Nordåssløyfa 35 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 29.05.18
Nordåssløyfa 33 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 29.05.18
Nordåssløyfa 31 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 29.05.18

Nordåssløyfa 29 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 30.05.18
Nordåssløyfa 27 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 30.05.18
Nordåssløyfa 25 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 30.05.18
Nordåssløyfa 23 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 30.05.18
Nordåssløyfa 21 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 30.05.18

Lusetjernveien 18 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 01.06.18
Lusetjernveien 20 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 01.06.18
Lusetjernveien 16 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 01.06.18
Lusetjernveien 22 utføres i tidsrommet 0700-1700 Fredag 01.06.18

Lusetjernveien 14 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 05.06.18
Lusetjernveien 12 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 05.06.18
Lusetjernveien 8 utføres i tidsrommet 0700-1700 Tirsdag 05.06.18

Lusetjernveien 10 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 6 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 4 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 36 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 34 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 32 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 30 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 28 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 26 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18
Lusetjernveien 24 utføres i tidsrommet 0700-1700 Onsdag 06.06.18