Endret: 18 apr 2018     Opprettet: 4 feb 2018

Søppel-frustrasjon

Styret får stadig henvendelser, både spørsmål, klager og forbedringsforslag, fra beboere som er frustrerte over avfallsanlegget vårt.

De fleste henvendelsene går på at beholderne er fulle og kapasiteten for dårlig.
Det stemmer dessverre at beholderne ofte er fulle, det stemmer imidlertid ikke at kapasiteten er altfor dårlig.
Kapasiteten i anlegget, etter utvidelsene vi gjorde i høst, ser ut til å være omtrent der den bør.

Alle problemer med fulle beholdere skyldes manglende henting til riktig tid. 
I utgangspunktet så skal REN tømme beholderne med restavfall hver mandag, og beholderne med papir annenhver torsdag.
Akkurat nå er det over 4 uker siden papiret sist ble hentet og restavfallet ble sist hentet onsdag for over 1,5 uke siden. Og slik har det dessverre vært gjentatte ganger.
Styret og vaktmesterne våre purrer ofte opp REN flere ganger i uka, men det hjelper dessverre sjelden.

Vaktmester kjører i tillegg, etter avtale med styret, ekstra runder for å prøve å redusere problemene. De åpner opp beholderne for å stappe ut i kantene og komprimere bedre, det har også hendt at de manuelt har tømt litt i enkelte beholdere.
De rydder også opp i det som blir satt igjen på utsiden - noe vi ber dere om å ikke gjøre.

Opplever dere at nedkast er fullt, være det restavfall eller papir, ber vi dere om å prøve neste nedkast eller i verste fall ta det med hjem. Det er ikke greit å bare sette søppelet fra seg: Det fører til tilleggskostnader for felleskapet, og det kan fort føre til forsøpling av hele området. Det siste gjelder særlig de grønne posene med mat som trekker til seg dyr og fugler.
Ser dere noen andre beboere som setter fra seg søppel, så si gjerne ifra enten til dem direkte eller til styret.   

Det er også viktig at alle som kaster papir forsøker å komprimere dette så godt som mulig på forhånd. Det gjør bare situasjonen enda verre hvis en kasse spretter opp igjen i nedkastet og skaper en blokkering.

 

Styret jobber for tiden med følgende:

 • Fortsetter å purre opp REN hver gang henting ikke blir gjort
   
 • Fortsetter det tette samarbeidet med vaktmesterne for å prøve å minimere problemet.
   
 • Forsøker å få REN til å hente papir to ganger tettere enn normalt i nær framtid.
  Vi vet at veldig mange har et lager av papir liggende hjemme og at etter første tømming, så vil beholderne raskt fylles opp igjen.
   
 • Har vært i kontakt med REN angående å få tilbake papirkontaineren. REN vil kontrollere og vurdere behovet før de gir oss tilbakemelding.  
   
 • Jobber med å få REN til å ta regninga for den ekstra jobben vaktmesterne våre må gjøre, fordi de ikke gjør sin.
   
 • Løfter problemene våre til politisk nivå i håp om at de vil hjelpe til å rydde opp.

 

Vi forsikrer at alle i styret er minst like frustrerte som alle andre beboere og gjør alt vi kan for å få stabilisert situasjonen.