Endret: 9 des 2017     Opprettet: 13 sep 2017

Status avfallsanlegg

Litt om service på biler hos REN, blokkeringer og lukt.

I det siste så har vi slitt med at både beholdere for rest og papir har vært fulle. Hovedårsaken er problemer hos REN. De har dessverre sendt alle sine biler av typen som kan hente våre nye beholdere til service samtidig. Papir ble sist hentet fredag 8. september, restavfall ble hentet i dag onsdag 13. september.

Vi vet i skrivende stund ikke om REN nå er tilbake i normalt driftsmønster, men vi kommer uansett til å fortsette å følge nøye med på status framover også.

 

Vi minner igjen om at isopor ikke skal kastes i papirbeholderen (sorteres som restavfall) og at store pappesker o.l skal deles i mindre biter. Alle må prøve å passe på at det man kaster ikke setter seg fast i åpningen og skaper en blokkering. Det skjer dessverre ofte at det rapporteres om fulle beholdere, men i realiteten så er det en blokkering.

Problemer, som f.eks fulle eller blokkerte beholdere, ber vi dere melde til styret@vestskrenten.no. Husk å oppgi nøyaktig tidspunkt for hendelsen, hvor den aktuelle beholderen står og om det gjelder rest eller papir. Uten denne informasjonen samlet på ett sted så kan vi ikke opparbeide oss et riktig bilde av situasjonen.  

 

Mange har også meldt fra om lukt fra beholderne. I utgangspunktet skulle dette være en tilnærmet luktfri løsning, men vi ser at dette dessverre ikke stemmer. Styret jobber med mulige tiltak og håper å få iverksatt disse så raskt som mulig. 

 

Se også vår rutine for avfallshåndtering.