Endret: 24 apr 2019     Opprettet: 5 apr 2019

Status graving

I forbindelse med elbil-prosjektet skulle det graves i borettslaget vårt:

  • Fra trafo ved NS 34/barnehagen, over veien til ballplassen og til rekkehusgarasjen/NS 50
  • Fra trafo ved LV 28, langs gangveiens østside, til LV 4/parkeringsplassen, på innsiden av muren ved LV 4 og 6 og fram til den bakerste garasjen
  • Mellom garasjene i Lusetjernveien

Det varslede gravearbeidet i forbindelse med elbil-prosjektet var antatt å være ferdig i løpet av to uker, dvs i dag 5.4.

Gravingen mellom garasjene er ferdig.

Prosjektleder hos entreprenør melder imidlertid at det har oppstått problemer med underleverandør Hafslund/Infratek. Det er de som er ansvarlige for kablene ut fra trafoene, og kun de som kan gjøre disse koblingene. 

Dette innebærer dessverre at grøftene blir stående åpne litt lenger. På nåværende tidspunkt vet vi dessverre ikke hvor lenge, men både entreprenør og styret presser på det vi kan for å få fortgang i arbeidet og lukket grøftene.

Vi oppfordrer fortsatt til varsomhet og til å holde barna unna.

Vi beklager ulempene dette medfører, særlig for dere som bor tettest på, og håper på en snarlig løsning.