Endret: 18 apr 2018     Opprettet: 13 feb 2018

Valgkomitéen ber om innspill

Valgkomitéen ber om innspill til kandidater til styret og valgkomiteen.

Det søkes etter kandidater som har lyst og tid til å gjøre en innsats for fellesskapet, enten som varamedlem eller fast medlem i styret, eller som medlem av valgkomitéen. 
Ta kontakt med valgkomitéen innen 26. februar hvis du selv er aktuell som kandidat til et verv eller du vil foreslå en annen. 

 

Kontaktdetaljer til valkomitéens medlemmer:

Johan Hake, mobil 9806 0848

Hans Petter Solli, mobil 9229 9235

Gyro Sølvsberg, mobil 9580 5132     

Kristin Tambs, mobil 9302 1511

Margrete Danevad, mobil 9925 4217