Endret: 27 sep 2019     Opprettet: 29 mar 2019

Varmeavregning for 2018 og endring av a-konto-beløp

Varmeavregningen for 2018 er nå klar og tilgjengelig via beboerportalen til Techem; 
https://tenantportal.techem.no.
Ved problemer med innlogging kan dere kontakte Techems brukerstøtte;
telefon: 22021459
e-post: kundeservice@techem.no

De aller fleste vil oppleve å måtte etterbetale for 2018. Sammenlignet med 2017 har forbruket økt med 5%, men gjennomsnittsprisen for kWh har økt med 40%. Prisen for fjernvarme er koblet opp mot prisen for strøm, og der har det vært den samme prisutviklingen. A-konto-beløpet ble økt høsten 2018, men for de fleste for lite til å dekke hele prisøkningen.

Styret har tidligere varslet å øke a-konto-beløpet med 20%, men når nå Techem-avregningen foreligger er det naturlig å bruke faktiske tall for 2018 som nytt grunnlag for a-konto-beløpet.

Det nye a-konto-beløpet vil dere finne på giroen for mai 2019 som forfaller 01.05.19.

Etterbelastningen for varmeavregningen for 2018 vil bli foretatt med giroen for juni 2019 som forfaller 01.06.19. Ved å legge forfall her litt senere håper vi at beboerne kan forberede seg på belastningen og muligens sette noen midler til side.