Endret: 2 aug 2017     Opprettet: 23 jun 2017

Ytterligere informasjon om anleggsarbeidene i barnehagen

Representanter fra styret har hatt en gjennomgang av byggesaken med lederne av prosjektet, og vil her informere om anleggsarbeidene.

Vår nabo har varslet byggemelding og iverksatt byggesaken på helt legitim måte, og driver byggeplassen etter norsk lov og forskrift. Idrettsbarnehagen har eget bruks- og eiendomsnummer som selvstendig bygg. Vestskrenten Brl har i utgangspunktet ingen direkte rett utover hva gode naboer har overfor hverandre.

Arbeidet pågår:

Hverdager mellom kl 07.00 og 17.00.

Lørdager mellom kl 08.00 og 16:00 uten maskinstøy ute.

Ingen arbeider på søndager.

I hovedsak er all sprengning avsluttet pr dato. Rystelser har vært godt under akseptable verdier, målt og dokumentert på 3 punkter i nabolaget.

Støyende arbeid vil fortsatt forekomme fram til starten på august. Det skal fjernes 250 m3 med sprengt masse og ny løs masse rundt grunnmur skal tilbake. Det vil derfor være graving og kjøring til midt i juli. Det vil etter da bli kjørt feie bil for å hindre for mye støv. I slutten av august skal det heises på plass ferdighus, med store kraner og mulig lange arbeidsdager. Ca 14 dager i september blir det en periode med gravemaskin og lastebiler i forbindelse med utearbeider med ny lekeplass og stativer. Utover dette er det stille arbeider innendørs. 

Informasjon, om kommende arbeider som kan medføre ulempe utover det her beskrevne, blir satt opp på inngangsporten og til de nærmeste naboer.

Ved anleggstidens slutt vil man reparere eventuelle skader på omgivelsene, uten kostnad for borettslaget. Byggeprosessen er ferdig i desember.

Det blir iverksatt støydempende tiltak mot naboene på vestsiden av barnehagen når driften kommer i gang i januar. (Stod opprinnelig østsiden, korrigert 2.8)

Vi henstiller til alle å passe på at det ikke oppholder seg uvedkommende innenfor gjerdene når det er stengt på byggeplassen. Dette er for tiden ikke en lekeplass for glade barn. Pass på de små!

Dersom noen av andelshaverne har noe å informere om, er det fint om dere benytter styret@vestskrenten.no. Vi må holdes fortløpende informert begge veier, for at dialogen skal være seriøs og ordentlig. Eventuelle skadesaker skal ikke gå via byggeplassen, men direkte til styret for vurdering av tiltak. 

Barnehagen ønsker å være en god nabo, og det ønsker vi også å være tilbake!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Vestskrenten BRL

23.06.17