Endret: 18 jun 2017     Opprettet: 28 mai 2017

Boligtyper i Vestskrenten borettslag

Boligene er fordelt på 140 enheter i terrasseblokker og 160 i rekkehus. Størrelsen på blokkleilighetene varierer fra ca. 50 til ca. 120 kvm, rekkehusleilighetene fra ca. 100 (to plan) til ca. 150 kvm (tre plan).

Styret kan skaffe tegninger av de ulike boligtypene. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med utbygging. I mars 2000 godkjente Plan og bygningsetaten en samlet plan for utbygging av Vestskrenten borettslag, utarbeidet av arkitektfirmaet O.M. Sandvik & Co. Vi har dermed et komplett tegningssett som viser preaksepterte utbyggingsløsninger for de ulike boligtypene. Hvis man bygger ut boligen i samsvar med en slik løsning, er man garantert bygningsmyndighetenes samtykke. I tillegg blir saksgangen forenklet og saksbehandlingstiden vesentlig redusert.

Maksimalt utbyggingsareal er ca. 30 kvm. Selv om planen i utgangspunktet omfatter både blokk- og rekkehusleiligheter, er det foreløpig bare sistnevnte som kan utbygges. Utbygging av blokkleilighetene er fasademessig problematisk og er derfor lagt på is av borettslagets generalforsamling. Utbygging av blokkleilighetene er også teknisk komplisert og uforholdsmessig dyrt i forhold til det areal man vinner.

Her finner du regler for påbygg og tilbygg