Endret: 25 sep 2019     Opprettet: 27 mar 2017

Kontaktinformasjon

Her finner du epost og telefonnummer til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Bomiljøvekter/tilkallertjeneste er tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. Opplever dere en utrygg situasjon, ring 23 03 07 70 for utrykning. Bomiljøvaktholdet ellers på borettslagets område, utføres i henhold til instruks fra styret. Alle henvendelser om utførelsen av oppdraget skal rettes til styret i borettslaget.

Vaktmestertjeneste: Vaktmesters driftssentral kan kontaktes på tlf. 22 62 50 27. De kan også nås via e-post: ascdv@christianiagruppen.no.

OBOS: Vår forretningsfører kan nås på tlf. 23 16 51 08 eller e-post til daniel.walter@obos.no. Besøksadresse er Tvetenveien 150, Tveita senter. Åpningstid 08.00-17.00 mandag til torsdag. Fredag er åpningstiden til 15.30. De tar seg av utleie av borettslagets parkeringsplasser og behandler søknader om overlating av bruk av bolig (tidligere fremleie).

Systemnøkler til inngangsdør kan bestilles hos postmottak.tveita@obos.no 

Portåpnere og nøkler til garasje fås kjøpt ved henvendelse til garasje@vestskrenten.no, eller ved å legge bestilling i postkassen utenfor styrerommet under Nordåssløyfa 2. Ved feil på garasjeporter kontakt vaktmester (se over)

Skilt til postkasser og ringetablå i blokkene: Send e-post til skilt@vestskrenten.no, eller legg bestilling i postkassen utenfor styrerommet

Maling til bruk for vedlikehold av borettslagets eiendom kan bestilles via e-postadressen maling@vestskrenten.no. Se rutine for bestilling.

Parkering: Trenger du midlertidig parkeringstillatelse til gjester/håndverkere kan du bestille dette her: http://pservice.no/tillatelse.html Har du spørsmål om parkering kan du kontakte P-service på 41 25 53 84 eller post@pservice.no.

Ved akutt vannlekkasje eller vvs problemer: Kontakt VVS gruppen på Holmlia på e-post til post@vvsgruppen.no eller på tlf 90 91 42 84.

Forsikring: Bygningene er forsikret gjennom borettslagets felles skadeforsikring. Ved skade, ta straks kontakt med vaktmester på tlf 22 62 50 27. Ved akutt vannlekkasje, se over. Sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig, og prøv å kartlegge årsaken til skaden hvis det oppstår skade i leiligheten. Hvis flere leiligheter er berørt, skal man skrive ned hvordan berørte andelseiere kan kontaktes, og opplyse om dette når skaden meldes. Vi minner om at den enkelte beboer er ansvarlig for å holde innbo og løsøre forsikret.

Skadedyrbekjempelse: Borettslaget har avtale med Anticimex. Ta kontakt med Anticimex hvis problemer med skadedyr. Tlf 81 54 82 50.

Get: Ring tlf. 21 54 54 54 for feilmelding, oppretting/endring av abonnement på TV, telefoni og internett over kabelnettet.

Avfallshåndtering/REN: Hvis avfallsbeholder ikke blir tømt når den skal, send SMS til Renovasjonsetaten.
Skriv REN, oppgi adresse, om det er papir- eller restavtall, send til 1980

Belysningen på vårt gangveinett – både privat og offentlig del - vedlikeholdes av Bymiljøetaten. Ring 81 00 01 90 eller meld via internett: http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/gatelys/