Endret: 13 jun 2021     Opprettet: 27 mar 2017

Kontaktinformasjon

Her finner du telefonnummer og epost til våre samarbeidspartnere og informasjon om bestilling av noen særskilte tjenester.

SAMARBEIDSPARTNERE

Bomiljøvekter   23 03 07 70
Tilgjengelig 24 timer i døgnet 365 dager i året. Ring hvis du opplever en utrygg situasjon.

Vaktmestertjeneste   22 62 50 27    post@christianiagruppen.no
Meld fra om feil og mangler, f.eks problemer med garasjeporter eller avfallsbeholdere.
Ta også kontakt ved forsikringsskade. Ved akutt vannlekkasje, se under.

VVS-gruppen   90 91 42 84    post@vvsgruppen.no
Ta kontakt ved akutt vannlekkasje.

OBOS  forretningsfører   23 16 51 08    daniel.walter@obos.no
Besøksadresse Tvetenveien 150, Tveita senter. 
Håndterer utleie av parkeringsplasser og søknader om overlating av bruk av bolig (fremleie).

P-service   41255384/Vakt (kveld): 94 08 47 25           post@pservice.no
Bestill utvidet parkeringstillatelse til gjester og håndverkere (hovednummer dagtid eller epost).
Meld fra om ulovlige parkeringer (hovednummer på dagtid eller vakt på kveldstid).

Oslo kommune   21 80 21 80   www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/
Meld fra om problemer med gatelys.

Techem  22 02 14 59  kundeservice@techem.no
Sjekk ditt varmeforbruk på https://tenantportal.techem.no.

Telia  92 40 50 50    www.telia.no/kundeservice/kontakt-oss-/
Ring for oppretting, endring eller feilmelding av abonnement på TV, telefoni og internett.

REN   1980    Skriv REN, oppgi adresse, papir/rest
Send melding ved manglende henting av avfall.

Anticimex   41 41 41 28
Ta kontakt ved problemer med skadedyr.

Fortum - lading av elbil        chargedrive.no@fortum.com
Spørsmål om faktura, ladeapp eller brikke: 22 55 54 24. Tekniske problemer: 69 14 14 10.

 

TJENESTER

Systemnøkler til inngangsdør bestilles hos postmottak.tveita@obos.no 

Portåpnere og garasjenøkler fås kjøpt hos garasje@vestskrenten.no

Postkasseskilt og ringetablå i blokkene bestilles hos skilt@vestskrenten.no

Maling bestilles hos maling@vestskrenten.no. Se rutine for bestilling på hjemmesiden.

Ladestasjon til elbil bestilles hos elbil@vestskrenten.no. Bestillingsskjema ligger på hjemmesiden.