Endret: 26 mar 2020     Opprettet: 8 jul 2017

Avfallshåndtering

Rundt om i borettslaget har vi flere plasser for levering av søppel.
Plassene har to typer beholdere:


I beholdere med grønn merking kastes:
Grønne poser med matavfall
Blå poser med plastemballasje
Poser med restavfall

Det er kun disse posene som skal kastes her
Alle poser skal ha dobbel knute.

Tømmes hver mandag.


I beholdere med hvit merking kastes:
Papir, papp, kartong og drikkekartong

Isopor skal ikke kastes her, men i pose med restavfall.

Hvis åpningen er for liten må esker, plater o.l. deles opp.
Større ting kan evt. også kjøres til Grønmo.

Tømmes annenhver torsdag.

Alle må passe på at det man kaster ikke setter seg fast i åpningen og skaper en blokkering.

Evt manglende tømming kan meldes direkte til REN:
Send SMS til 1980, skriv REN, adresse og om det gjelder papir- eller restavfall

Andre problemer med søppelanlegget som f.eks fulle beholdere og blokkerte inntak meldes til styret@vestskrenten.no. Husk å oppgi nøyaktig tidspunkt for hendelsen, hvor den aktuelle beholderen står og om det gjelder rest eller papir.

Kommer du for å kaste og det er fullt e.l. på din nærmeste plass, så prøv neste plass og send oss gjerne en melding om problemer. 
Det er ikke greit å å legge fra seg poser/papir på utsiden. Dette ser ikke pent ut for naboene, kan lukte og invitere rotter m.m. Det er heller ikke greit å kaste søppelposer i hvit beholder, dette medfører ekstra kostnader.

 

Ved rundkjøringen har vi:
Beholder for levering av glass og metall
Beholder for levering av klær m.m.

 

Vaktmesteren henter hageavfall på onsdager i sommerhalvåret. Poser med hageavfall settes ut langs gangveien, tidligst dagen før, altså tirsdag. 

 

Borettslaget bestiller komprimatorbil  to ganger i året, aktuell dato annonseres i rundskriv og i Viktige datoer.
Da er det anledning til å kvitte seg med ting som ikke skal kastes i vanlig søppel, som f.eks. gamle sykler, møbler, hagemøbler, tepper osv.
Dette er en fin anledning til å rydde opp i kjeller- og uteboder.

Det er to biler som kjører hver sin rute:
Rute 1: Nordåssløyfa 2-20 og 22-46
Rute 2: Nordåssløyfa 1-7, 9-37, 48-52 og Lusetjernveien 4-36.

Det som skal kastes må settes ut før kl. 18:00.
Vennligst hold barna unna bilene.

For at det skal se pent ut rundt oss dagene før ber vi imidlertid om at ting ikke settes ut før etter 18:00 kvelden før. 

Hageavfall og spesialavfall som maling, trykkimpregnerte materialer, olje, white spirit, elektriske artikler, batterier, bildekk osv. skal ikke kastes i komprimatorbilen, men leveres på steder som tar imot slikt avfall. Dette er gratis for privatpersoner.

 

For mer informasjon om hva som kan kastes og leveres hvor se informasjon om kildesortering fra Oslo kommune.

 

Beskrivelse av teknisk løsning  på våre underjordiske avfallsbeholdere.