Endret: 22 jun 2021     Opprettet: 8 jul 2017

Avfallshåndtering

Rundt om i borettslaget har vi flere plasser for levering av søppel.
Plassene har to typer beholdere:


I beholdere med grønn merking kastes:
Grønne poser med matavfall
Blå poser med plastemballasje
Poser med restavfall

Det er kun disse posene som skal kastes her
Alle poser skal ha dobbel knute.

Tømmes hver mandag.


I beholdere med hvit merking kastes:
Papir, papp, kartong og drikkekartong

Isopor skal ikke kastes her, men i pose med restavfall.

Hvis åpningen er for liten må esker, plater o.l. deles opp.
Større ting kan evt. også kjøres til Grønmo.

Tømmes annenhver torsdag.

Alle må passe på at det man kaster ikke setter seg fast i åpningen og skaper en blokkering.

Evt manglende tømming kan meldes direkte til REN:
Send SMS til 1980, skriv REN, adresse og om det gjelder papir- eller restavfall

Andre problemer med søppelanlegget som f.eks fulle beholdere og blokkerte inntak meldes til styret@vestskrenten.no. Husk å oppgi nøyaktig tidspunkt for hendelsen, hvor den aktuelle beholderen står og om det gjelder rest eller papir.

Kommer du for å kaste og det er fullt e.l. på din nærmeste plass, så prøv neste plass og send oss gjerne en melding om problemer. 
Det er ikke greit å å legge fra seg poser/papir på utsiden. Dette ser ikke pent ut for naboene, kan lukte og invitere rotter m.m. Det er heller ikke greit å kaste søppelposer i hvit beholder, dette medfører ekstra kostnader.

 

Ved rundkjøringen har vi:
Beholder for levering av glass og metall
Beholder for levering av klær m.m.

 

Vaktmesteren henter hageavfall på onsdager i sommerhalvåret. Poser med hageavfall settes ut langs gangveien, tidligst dagen før, altså tirsdag. 

 

Borettslaget har i mange år hatt komprimatorbil  to ganger i året, denne ordningen er nå avviklet (les begrunnelse i nyhetsbrev 3/2021).

Avfall som er for stort til at det går i søppelbeholderne og spesialavfall som maling, trykkimpregnerte materialer, olje, white spirit, elektriske artikler, batterier, bildekk osv. må leveres på steder som tar imot slikt avfall. Alle som bor i Oslo får levere avfall gratis på kommunens gjenbruksstasjoner, for eksempel på Grønmo.

Får man ikke levert avfallet selv, så finnes det også flere leverandører som tilbyr å hente avfall. Tips: søk på internett på «hente avfall hjemme». Det du vil kaste er det kanskje også noen som vil ha. På finn.no og flere ulike FB-grupper o.l. kan ting selges eller gis bort.
Hvis du benytter deg av en tjeneste hvor en beholder blir utplassert for så å bli hentet senere, tenk fremkommelighet. Det må være mulig å kjøre inn og ut/forbi på gangveien - også for store biler som søppelbiler og evt. brannbiler. Det må være enkelt å komme seg til og fra oppgangsdøra osv - også for folk som bruker rullestol eller evt. en ambulansebåre. Hvis den skal stå mer enn en dag eller to, er det også fint om det er mulig å unngå å sette den på et grøntområde.

 

For mer informasjon om hva som kan kastes og leveres hvor se informasjon om kildesortering fra Oslo kommune.

 

Beskrivelse av teknisk løsning  på våre underjordiske avfallsbeholdere.