23 aug 2018

Fjernvarme

Les mer om vedlikehold av fjernvarmeløsningen og hva du bør gjøre hvis radiatorene ikke blir varme

I borettslaget vårt har vi fjernvarme til oppvarming. Denne løsningen skal brukes til all oppvarming, unntatt varmekabler på bad.

Varmen skrues av om sommeren når vi ikke trenger den for å spare kostnader.
Dette gjøres omtrent i perioden 15.5 til 15.9, men vi tar også hensyn til været.

Temperaturen på radiatorvannet reguleres etter utetemperaturen. Radiatorvannet som sendes fra sentralen er altså varmere jo kaldere det er utendørs.

Hver radiator er utstyrt med en termostat.
Termostaten slår seg av når lufttemperaturen ved radiatoren er i henhold til denne skalaen:
0 – Avstengt
* – Frostsikring, ca. 8 °C
1 – ca. 12 °C
3 – ca. 16 °C
5 – ca. 20 °C
6 – ca. 22 °C
7 – ca. 24 °C
8 – ca. 26 °C
9 – ca. 28 °C 
 
Temperaturen måles ved termostathodet, slik at romtemperaturen kan være noe lavere enn det termostaten er innstilt på. Temperaturinnstillingene er omtrentlige, så prøv dere frem til en behagelig romtemperatur.

Husk at ved å redusere temperaturen blir oppvarmingsutgiftene lavere.
De fleste vil oppleve en stuetemperatur på 21-23 °C og en soveromstemperatur på 16-18 °C som behagelig. Ved å stille termostaten ned en eller to verdier om natten eller når rommet ikke er i bruk, kan oppvarmingskostnadene reduseres ytterligere.  
 
Hvis en radiator ikke skal brukes en periode, bør termostaten ikke stilles på 0, men på frostsikring. Så lenge romtemperaturen er høyere enn innstilt temperatur, vil det ikke sirkulere vann i radiatoren. 

For å sikre god luftsirkulasjon, er det viktig at spalteventilene over vinduene er åpne og at radiatorene ikke er skjult bak møbler eller tunge gardiner. 

Vedlikehold:
For å være sikker på at radiatorene virker når det blir kaldt, bør alle gjøre følgende når varmen skrues på etter sommeren:  

 • Still termostatene på alle radiatorer på maksimum (9)
 • Kontroller at radiatorene blir varme
  Husk at hvis det ikke er særlig kaldt ute, vil ikke radiatorene bli veldig varme, fordi temperaturen på radiatorvannet reguleres etter utetemperaturen
 • Still termostaten tilbake til trivseltemperatur 

To ganger i løpet av fyringssesongen anbefaler vi å skru termostatene på 9 i ca 1 time for å sikre gjennomstrømming og forhindre problemer


Hvis radiatoren ikke blir varm:

 • Åpne lufteventilen  og slipp ut evt luft. 
  Ventilen sitter øverst på den ene siden og åpnes med en spesiell luftenøkkel som fås kjøpt for en billig penge hos de fleste jernvarehandlere.
  IKKE prøv å skru løs hele lufteventilen (pga vannlekkasje)
 • Skru igjen og kontroller at det ikke er noen lekkasjer

Hvis radiatorene fortsatt ikke blir varme kontakt styret på styret@vestskrenten.no