21 sep 2020

Trefelling

I løpet av et år får styret inn en god del søknader om å felle ulike trær rundt omkring i borettslaget.

For hvert eneste tre som ønskes felt har styret tidligere gjort en befaring og så har søknadene blitt kontinuerlig styrebehandlet. Dette arbeidet har tatt uforholdsmessig mye tid. På grunn av at det ikke er lov å felle trær i hekkesesongen og fordi det lønner seg å felle flere trær samtidig har det de siste årene i praksis likevel ikke blitt mer enn en trefelling i året på borettslagets område.

Styret innfører derfor nå en ny trefellingsrutine. Den nye rutinen innebærer at vi samler opp alle søknader i løpet av et år og gjør én samlet befaring og vurderer alle trær på ett styremøte i året. I tillegg til at dette vil redusere arbeidsmengden betydelig vil vi på denne måten også kunne se flere søknader i sammenheng og dermed få et mer helhetlig bilde.

Fristen for å sende inn trefellingssøknader settes til 15. august hvert år.
Styret vil så gjøre en befaring av alle trærne og så beslutte hvilke trær som skal felles og ikke på styremøte i september. Trær som besluttes felt vil bli felt før vinteren, som vanlig.

Utover dette vil det kun bli gjort eventuelle trefellinger som medfører umiddelbar fare for liv og helse.